Beursnotering voor het familiebedrijf: het begin of het einde?
Waarom gaan familiebedrijven niet vaker naar de beurs? Zijn het vooral rationele overwegingen of is het pure emotie die de overhand heeft? Begrijpen de financiële instellingen de behoefte van het familiebedrijf wel? Dit boek verkent deze thema’s vanuit het perspectief van de grotere familiebedrijven in Nederland en zet de verschillende financieringsmogelijkheden overzichtelijk op een rij, waarbij dieper wordt ingegaan op de kenmerken van participatiemaatschappijen, Euronext notering en Alternext notering.

Ieder familiebedrijf dat voor de keuze staat om extra kapitaal aan te trekken vindt in dit boek de informatie die nodig is om een goede afweging te maken, waarbij niet alleen naar financiële aspecten is gekeken, maar ook naar de gevolgen voor de zeggenschap en bestuurlijke inrichting (governance).

Voor het boek is een enquête onder familiebedrijven gehouden, aangevuld met diepte-interviews. Het biedt daarom interessant vergelijkingsmateriaal voor familiebedrijven en waardevolle informatie voor financiële dienstverleners en beleidsmakers. Door de regulering en het aanbod van financieringsmogelijkheden beter op de behoeften van familiebedrijven af te stemmen kan een extra impuls gegeven worden aan de economie, waar de familiebedrijven een van de belangrijkste pijlers voor vormen.

Bestel het boek
  Zoeken