Strategie

Een familiebedrijf dat blijvend succesvol wil zijn, is actief bezig met zijn strategie. Wat zijn de strategische opties van het bedrijf en hoe verhouden deze zich tot de ambities en mogelijkheden van de familie?

Als eigenaar bepaalt de familie onder meer:

 • Het domein van de bedrijfsactiviteiten. 
 • Het familiekapitaal dat beschikbaar wordt gesteld. De risico's die mogen worden gelopen.
 • Het economische rendement dat zou moeten worden behaald.
 • De normen en waarden die in acht moeten worden genomen.

Binnen die kaders stippelt de directie, bijgestaan door eventuele commissarissen, de bedrijfsstrategie uit. Daarbij gaat het om vragen als:

 • Autonoom of via acquisities groeien. 
 • Diversificatie. 
 • Wijze waarop het bedrijf zich van de concurrenten wil onderscheiden.
 • Competenties die moeten worden ontwikkeld.
 • Kasstromen en financieringsbehoefte.

Idealiter gaat het om gelijktijdige, elkaar wederzijds beïnvloedende processen die zorgvuldig op elkaar moeten worden afgestemd. Vandaar dat wordt gesproken van parallelle planning. Wij kunnen U helpen dit proces te structureren en te regisseren, gebruik makend van diverse methoden, waaronder:

 • scenario-analyse
  Separate analyse van bedrijfsstrategie en aandeelhouderstrategie, gevolgd door confrontatie van beiden. 
 • visioning
  Gezamenlijk exercitie van directie, commissarissen en aandeelhouders waarbij missie, visie, doelen en strategie worden geformuleerd. 
 • strategische conferentie
  Een goed voorbereide en gestructureerde bijeenkomst die uitmondt in strategische keuzes.

In situaties van "zwaar weer" kan het nodig zijn om echte "hands-on" ondersteuning te zoeken. Ook daarin kunnen wij voorzien via ons C3-concept.

  Zoeken