Maatschappij

Het familiebedrijf probeert, dikwijls meer dan de overige bedrijven, een "goede burger" te zijn, door rekening te houden met zijn omgeving en door naar meer te streven dan alleen economische waarde voor de eigenaren. Uitstekende sociale voorzieningen en arbeids- verhoudingen, duurzame relaties met leveranciers en afnemers, extreme aandacht voor kwaliteit, zorgvuldig omspringen met het milieu, tastbare bijdragen leveren aan culturele en sociale initiatieven in de regio en soms het steunen of opzetten van charitatieve activiteiten, het zijn allemaal uitingen van de maatschappijgerichte instelling van het moderne familiebedrijf.

Vroeger gold het familiebedrijf als ouderwets, gesloten, paternalistisch en door conflicten verscheurd. Die tijd is voorbij. Ter onderstreping van het maatschappelijke belang van de continuïteit van het familiebedrijf is inmiddels een versoepeling van het fiscale regiem doorgevoerd bij eigendomsoverdracht binnen de familie. Het verantwoordelijkheidsbesef van de familieonderneming blijkt dus te lonen. Wij menen zelfs dat het familiale karakter bewust als concurrentievoordeel kan worden benut.

Wij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van de wisselwerking tussen uw familiebedrijf en de voor uw bedrijf en familie belangrijke partijen. Ook kunnen wij u helpen om het sluimerende concurrentievoordeel dat u in huis hebt, te activeren. Daartoe beschikken wij over praktische instrumenten en inspirerende programma's, zoals:

  • De stakeholder-scan. 
  • Boeien en binden in het familiebedrijf. 
  • Uitblinken als familiebedrijf. 
  • De ondernemende rentmeester.
  Zoeken