Familie
Om de wisselwerking tussen familie en bedrijf te begrijpen is het nodig ze beide goed te kennen. Het maken van een bedrijfsdiagnose is een geaccepteerde zaak. Je als familie openstellen voor onderzoek naar verbondenheid, spanningen binnen en tussen generaties, emoties, normen en waarden, tradities et cetera, is echter op zijn zachtst gezegd wat onwennig. En toch is dit noodzakelijk, als er een goede balans en een gezonde wisselwerking tussen familie en onderneming tot stand moet worden gebracht.

Het is onze visie dat het zichtbaar en bespreekbaar maken van de familiedynamiek en het leggen van een verbinding naar de context van het bedrijf, zowel onheil kan voorkomen als positieve krachten kan mobiliseren. Dat geldt vooral rond ingrijpende overgangen zoals directieopvolging, eigendomsoverdracht en generatiewisseling. Maar ook in rustiger tijden moet gewerkt worden aan het versterken van het familiegebouw, waaraan de onderneming immers nu en in de toekomst inspiratie, talent en kapitaal moet ontlenen.

Wij kunnen helpen om het inzicht in de familiedynamiek te vergroten en om de functionele en disfunctionele aspecten daarvan bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Ondermeer met de volgende instrumenten, methoden en programma's: 

  • bedrijfsfamilie-scan
  • overdrachtscoaching (zowel de komende als de gaande leider)
  • voorbereidingsprogramma nieuwe generatie
  • individuele begeleiding rolkeuze
  • opstellen van een familieprotocol 
  • opschrijven, in beeld brengen en overdragen van het familieverhaal
  Zoeken