Eigendom

Invulling geven aan je rol van eigenaar , dat is één van de belangrijkste opgaven in het familiebedrijf. Eigendom geeft betrokkenheid, verantwoordelijkheid, macht, maar ook hoofdpijn.

Van tijd tot tijd dienen zich dilemma's aan, waar je niet omheen kunt:

 • Als familie wel of niet doorgaan met het bedrijf? 
 • Bij de komende generatiewisseling 'groeien of snoeien' in de eigendom? 
 • Eigendom en management scheiden? Eigendom en zeggenschap scheiden?
 • Wat is het beste moment voor de eigendomsoverdracht? 
 • Is het verstandig om de eigendom te delen met buitenstaanders?

Hoe een bedrijfsfamilie deze dilemma's oplost is bepalend voor het succes in de volgende levensfase van het bedrijf. Zowel stabiliteit als ondernemerschap moeten verzekerd blijven.

Een tijdige en adequate aanpak van deze vraagstukken en dilemma's is van groot belang. MESA-fbc adviseert hierover. U kunt ons inzetten voor onder meer:

 • Eigendomsscenario's
  Analyse van de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de eigendomsstructuur in relatie tot de strategie en financiering van het bedrijf. 
 • Eigendomsplanning
  Het opzetten van een toekomstige eigendomsstructuur en de daarbij horende zeggenschaps- en governancestructuur. 
 • Eigendomsbeleving
  Invulling geven aan de betekenis van de eigendom en de rol als aandeelhouder met als doel de blijvend actieve betrokkenheid van de familie.

Klik hier om aan de slag te gaan met uw eigendomsstrategie

  Zoeken