Bestuur

Wij bedoelen hiermee de structuur, de samenstelling en de werking van de organen van de onderneming, van de familie en van de eigenaren. Waar het om gaat is om de communicatie, de consultatie en de besluitvorming over de ontwikkeling van de familieonderneming in goede banen te leiden, zodat een productieve wisselwerking tussen onderneming en familie tot stand komt en blijft bestaan.

In de onderneming zijn de belangrijkste bestuursorganen de directie, het managementteam en eventueel een raad van advies of raad van commissarissen. Bij de familie gaat het om een vorm van gestructureerd overleg, bijvoorbeeld in een familieraad. Afhankelijk van de spreiding van de aandelen kan het soms nuttig zijn de zeggenschap van de eigenaren te kanaliseren, bijvoorbeeld via een stichting administratiekantoor.

Welke organen precies nodig zijn en hoe het samenspel moet worden geregeld, is sterk afhankelijk van het ontwikkelingstadium van de onderneming en van de ambities en capaciteiten van de ondernemende familie. Het vinden van de juiste balans is een kwestie van maatwerk.

Concreet kunnen wij u helpen bij het instellen, evalueren of aanpassen van:

  • De directiestructuur. 
  • Een managementteam. 
  • Een raad van advies of raad van commissarissen 
  • Een stichting administratiekantoor 
  • Een familieraad

en bij het opstellen van:

  • Een directiereglement.
  • Een bestuursreglement. 
  • Een aandeelhoudersovereenkomst.
  • Een familieprotocol.
  Zoeken