Uitblinken als familiebedrijf

Een recente Amerikaanse studie heeft aangetoond dat professioneel bestuurde familiebedrijven beter presteren dan ondernemingen die niet door een familie worden bestuurd of gecontroleerd. De onderzoekers ontdekten dat deze familiebedrijven uitblinken omdat zij de volgende kenmerken tonen:

  • Zij zijn trots op hun vakmanschap en in alles gericht op de lange termijn. 
  • Zij tonen een sterke gemeenschapszin, zowel binnen de onderneming als naar buiten. 
  • Zij zijn in staat om duurzame verbintenissen aan te gaan. 
  • Zij koesteren hun onafhankelijkheid en kunnen snel beslissen. Er is alle reden om te verwachten dat dit ook in Nederland opgaat. Onze ervaringen wijzen dat uit.

Deze kenmerken zitten als het ware ingebakken "in de genen" van het succesvolle familiebedrijf. Maar net als bij een kind dat wordt geboren met uitzonderlijke gaven, geldt ook voor een familiebedrijf dat die gaven doorlopend moeten worden aangesproken en geoefend. Dan komen zij daadwerkelijk tot ontwikkeling.

Onze overtuiging is dat een ondernemende familie die de ambitie heeft om zijn onderneming duurzaam te laten uitblinken, gericht aandacht moet besteden aan vier factoren:

  • Grondig inzicht krijgen in de geschiedenis en de dynamiek van de familie en van de daarmee verbonden onderneming. 
  • Formuleren van de idealen en overtuigingen, van de normen en waarden en van de spelregels van de ondernemende familie die als "ondernemende rentmeester" het waardevolle koestert en veranderingen niet uit de weg gaat. 
  • Periodiek doorlopen van een proces van parallelle planning waarin de ambities en capaciteiten van de familie worden gelegd naast de ambities van het management en het groeipotentieel van de onderneming. 
  • Vroegtijdig investeren in de ontwikkeling van jong talent binnen de familie, zodat de familie kan blijven voorzien in de behoefte aan capabele leiders, toezichthouders en eigenaren.

Er is natuurlijk meer nodig om uw familiebedrijf te laten uitblinken. Wij denken daarbij ondermeer aan: het kiezen van een onderscheidende marktstrategie, het in stand houden en verder ontwikkelen van unieke competenties, het opzetten van een deugdelijke bestuursstructuur, het zekerstellen van een competente en ondernemende directievoering en het tonen van een verlichte geest voor het aantrekken van extern talent en externe financiering.

De adviseurs van MESA kunnen u op een praktische manier ondersteunen in uw ambitie om als familiebedrijf van generatie op generatie uit te blinken. Wij kunnen u de spiegel voorhouden, maar kunnen ook concrete programma's met en voor u ontwikkelen, gebaseerd op onze brede ervaring met familiebedrijven uit verschillende sectoren.

  Zoeken