De perfecte opvolging

De perfecte opvolging bestaat niet! Het is ondenkbaar dat de overdracht van de hoogste post in de onderneming van vader of moeder op zoon(s) of dochter(s), of van broers of zusters op neven en nichten, rimpelloos verloopt. Kennis van en het vermogen om te anticiperen op de processen die zich rond het terugtreden van de leider(s) afspelen bij en tussen individuen en binnen familie en bedrijf, zijn wezenlijk voor een beheerst verloop van de overdracht. Een vertrouwde en goed ingevoerde president-commissaris kan daarbij een cruciale rol spelen. Ook een ervaren familiebedrijfadviseur kan wezenlijk bijdragen aan het succesvol doorkomen van deze kritieke fase.

De wijze terugtredende leider slaagt erin om met echtgenote een nieuw perspectief te ontwikkelen voor zijn derde levensfase. Naast andere zinvolle bezigheden, kan dat ook het vervullen van een nieuwe rol in de familie of in de onderneming omvatten. Misschien als commissaris of als engelbewaarder op de achtergrond of gewoon als pater familias.

De capabele aantredende nieuwe leider weet tijdig de noodzakelijke bedrijfskennis en ervaring - liefst ook buiten de eigen familieonderneming opgedaan - te verwerven en slaagt erin het vertrouwen van de familie, van sleutelfiguren in de onderneming en andere partijen te winnen.

De komende en de gaande leider gelukt het om een - soms meerjarige - geleidelijk evoluerende samenwerkingsmodus te ontwikkelen, waarin loslaten en overpakken van het leiderschap soepel verloopt, ondanks het ingeslepen ouder-kind patroon en ondanks verschillende visies en stijlen. Daarbij geholpen door de gezamenlijk beleden en beleefde normen en waarden. Cruciaal is daarbij dat beiden hun gevoelens van wederzijdse afhankelijkheid en onafhankelijkheid in een dynamisch balans weten te hanteren.

Ook de familie en de bedrijfsgemeenschap moeten bereid en in staat zijn tot aanpassing. Zij moeten hun bakens verzetten, een nieuwe loyaliteit weten te ontwikkelen en hun gevoel van onzekerheid weten te overwinnen. Dat zijn geenszins vanzelfsprekende en pijnloze processen. Tenslotte is een herijking van de strategie en van de financiering van de onderneming rond het moment van opvolging sterk aan te bevelen.

In het geval dat de opvolger niet uit de familie afkomstig is, spelen deels andere factoren een rol. Enerzijds complicerend, anderzijds simplificerend. Een dergelijke overdracht gaat vrijwel altijd gepaard met een aanpassing van de bestuursstructuur, als gevolg van de scheiding van eigendom en leiding die zich dan voltrekt.

Als een van de weinig adviesbureaus biedt MESA-fbc een daadwerkelijk integrale en multidisciplinaire aanpak van de opvolging aan.

  Zoeken