Maurits Bruel

Maurits Bruel is als bedrijfskundige op meerdere velden actief geweest, met het familiebedrijf als rode draad.  Na bedrijfskunde en econometrie gestudeerd te hebben in Groningen werkte hij bij GITP Adviesgroep Ondernemingsbestuur aan opvolging in managementfuncties, en op het gebied van cultuur, arbeidsverhoudingen en organisatieverandering. Hij specialiseerde zich in het beoordelen van managementkwaliteiten maar zag ok de beperkingen van de focus op competenties alleen. Drive, liefde en passie voor je werk zijn net zo hard nodig om te slagen. De bestseller De Geluksfabriek waarin het concept binden en boeien werd geïntroduceerd vestigde in 1 klap zijn reputatie op dat gebied.

De afgelopen jaren schreef hij vooral over het familiebedrijf, met publicaties als “Beursgang voor het Familiebedrijf: het begin of het einde?” en “Uitblinken als familiebedrijf”. Maurits was een van de oprichters van FBNed en is al vele jaren actief betrokken bij FBN. Daarnaast doceert hij over family business governance voor de Erasmus Universiteit en verzorgt lezingen over opvolging, goed bestuur en leiderschap in het familiebedrijf.


In de meeste opdrachten staan strategie, "family business governance", leiderschap en leiderschapsopvolging in bedrijf en familie centraal. Daarnaast faciliteert hij het ontwikkelen van generaties tot verantwoorde aandeelhouders en leveranciers van leiderschapstalent. Als expert op het gebied van management-opvolging weet hij hoe het vraagstuk van opvolging van leiderschap breder te trekken naar een vraagstuk van samenstelling, ontwikkeling en werking van managementteams, directie en toezichthouders. 

"Binden en boeien in het familiebedrijf, dat is het verschil durven maken tussen individuen zonder het gevoel rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid te verliezen. En je strategie en besturingsmodel afstemmen op de kracht en visie van de familie, niet op de jaarlijkse hypes."

opdrachttypen:

  • Opvolging in directie, raad van commissarissen, stichtingsbestuur en familiebestuur
  • Goed bestuur in het familiebedrijf
  • Family Business Ethics
  • Strategische parallelle planning familie-bedrijf
  • Evaluatie topstructuur
  • Via een familiestatuut betrokkenheid familie en aandeelhouders vormgeven
  • Begeleiding/coaching opvolgers
  • Management Development in het familiebedrijf

 tel: 06 28 78 08 73

stuur email
 

 

  Zoeken