Heldere visie, integrale werkwijze

Wij werken vanuit een gezamenlijke visie op de succes- èn faalfactoren van de familie- onderneming. In onze visie dient er een parallelle ontwikkeling van eigendoms- en onder- nemingsstrategie plaats te vinden. Familiebedrijven onderscheiden zich immers van andere bedrijven door de familieafhankelijke eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen. Families die hun rol als eigenaar tijdig en adequaat weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden leggen een solide basis voor de contituïteit van hun bedrijf.

Met onze ondersteuning weten bedrijfsfamilies zich te organiseren, formuleren zij een eenduidige visie op de toekomst van hun bedrijf en bepalen zij daarbij hun rol. Wij stellen daarbij de samenhang tussen strategie, bestuur en eigendom centraal. Dat begint bij de opbouw van een effectieve infrastructuur voor communicatie en informatie. Niet voor niets zijn wij regelmatig betrokken bij de opstart en begeleiding van een familieberaad, stichtingsbestuur of Raad van Commissarissen.

In ons advieswerk bij familiebedrijven gaan wij uit van een aantal principes:

  • De continuïteit van de onderneming staat voorop.
  • Het ondernemen is een bron van inspiratie en plezier.
  • Vernieuwing is een absolute voorwaarde voor continuïteit.
  • Het gaat om veel meer dan alleen financieel gewin.
  • Het leervermogen van mensen is bijna onbegrensd.

Het kernbegrip in onze benadering van familiebedrijven is “responsible ownership”.
Door de sterke verbondenheid van eigendom en bestuur zijn familiebedrijven van nature verantwoordelijke ondernemers. Wij geloven daarom in deze ondernemingsvorm maar weten uit ervaring dat het succes niet vanzelf komt. Daar is een heldere, integrale aanpak van eigendom, strategie en bestuur voor nodig.

MESA-FBC: Meer dan een adviesbureau

MESA betekent tafel. Dit verwijst naar de directietafel van het bedrijf én de keukentafel van de familie. Wij willen graag bij u aan beide tafels aanschuiven op momenten dat het er toe doet. Een veranderende omgeving, een veranderende bedrijfsuitdaging, een veranderende familie “setting”.

MESA-FBC is meer dan alleen een adviesbureau. Het is ook een kennis- en expertise centrum ten behoeve van ondernemende families. Ons streven is ook om de kennis over het familiebedrijf bij de belanghebbenden in de maatschappij (overheden, financiers, adviseurs) te bevorderen via onderzoek, publicaties, lezingen, seminars en onze interactieve website www.mesa-fbc.nl. Wij zijn daarom actief lid van verschillende nationale en internationale organisaties die zich sterk maken voor het familiebedrijf. Familiebedrijfskunde is een discipline die zich wereldwijd sterk ontwikkelt en langzamerhand steeds meer erkenning krijgt. Daar spannen wij ons graag voor in.

MESA- werkt samen met diverse universitaire onderzoeks- en opleidingsinstituten voor het familiebedrijf.

Klankbord  Adviseurs  Procesbegeleiders  Expertisecentrum

  Zoeken