Jurgen Geerlings
Jurgen Geerlings is een specialist als gaat om de planning gericht op veranderingsprocessen bij familie ondernemingen waarbij familievraagstukken en bedrijfsvraagstukken in een goede samenhang moeten worden gebracht. Hij helpt familie-eigenaren bij het formuleren van een eenduidige visie op de toekomst van hun bedrijf en het vaststellen van spelregels voor hun rol bij het bedrijf. Zijn oorspronkelijke expertise ligt binnen het terrein van 'family & business governance', generatiewisselingen en eigendomsplanning. Hij wordt regelmatig gevraagd om een familieraad te helpen instellen en een proces te begeleiden dat moet uitmonden in het opstellen van een familiestatuut. Gedurende de laatste jaren heeft hij specifieke expertise opgebouwd op familiegerelateerde onderwerpen die relevant zijn voor de continuïteit van een familiebedrijf waaronder familieverbondenheid, familiewaarden, familie-identiteit en de ‘family gender-diversity’ (de intrede van vrouwelijke familieopvolgers in verschillende rollen zoals eigenaar, toezichthouder, bestuurder of lid van het management team).

Jurgen heeft na zijn rechtenstudie in Utrecht uitgebreide werkervaring opgebouwd op het terrein van zowel corporate als private banking & trust bij verschillende bankinstellingen. Daarnaast heeft hij op het terrein van private equity initiatieven gelanceerd gericht op de vermogensversterking van het familiebedrijf. Hij heeft enkele jaren deel uitgemaakt van de begeleidingscommissie van jaarlijkse onderzoeken die vanuit de Leerstoel Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht aan Nyenrode Business Universiteit te Breukelen worden uitgevoerd.

Jurgen is tevens als Academic Director verbonden aan TIASNIMBAS Business School te Tilburg alwaar hij verantwoordelijk is voor verschillende (executive) opleidingen waarin het familiebedrijf centraal staat. Zijn doel met dergelijke opleidingen is om specialisten van verschillende disciplines beter vertrouwd te maken met de dynamiek van het familiebedrijf. Zijn ervaring als docent zet hij ook graag in bij de familiebedrijven zelf, zowel binnen besloten familiekring als binnen bredere kring met bestuur, commissarissen en/of management. Ook verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen voor diverse marktpartijen die het familiebedrijf als specifieke doelgroep beschouwen en levert hij regelmatig bijdragen aan conferenties en expertbijeenkomsten van verschillende beleidsinstanties en instellingen (onder meer Ministerie van Economische Zaken, Kamer van Koophandel Nederland, Family Business Network International en de Round Table of Bankers and SME’s van de Europese Commissie).

Jurgen publiceert met regelmaat artikelen in verschillende (wetenschappelijke) vaktijdschriften en heeft jarenlang een vaste column verzorgd over familiebedrijven in Het Financieele Dagblad. Daarnaast is hij samen met collega’s van Mesa-fbc auteur van de boeken ‘Uitblinken als Familiebedrijf: Over de inrichting en werking van goed bestuur’ en ‘Beursnotering voor het Familiebedrijf: Het begin of het einde? – Feiten en opvattingen over extern kapitaal’. Hij is actief lid van diverse (internationale) netwerken voor (adviseurs van) familiebedrijven.  Zoeken