Joost van Hamel
Joost van Hamel is een van de oprichters van Mesa. Hij heeft een langjarige ervaring als bestuursadviseur van middelgrote en grote ondernemingen. De inrichting, de samenstelling en de werking van de bestuurlijke organen en het samenspel tussen die organen, heeft zijn bijzondere belangstelling. Het optimaliseren van de bestuurlijke organisatie is echter geen doel op zich. Waar het vooral om gaat is om een stimulerende bedding te bieden voor de visies, ambities en passies van ondernemers en professionals en om de maatschappelijke verankering van hun gezamenlijke inspanning zeker te stellen.

Familieondernemingen die van generatie op generatie worden bestierd en geïnspireerd door een ééndrachtige, capabele en innovatieve familie, die zich volop bewust is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden – door een echte ondernemende familie dus - blijken uitzonderlijk succesvol te zijn. Voorwaarde daarvoor is het tot stand komen van een duurzame en productieve wisselwerking tussen het bedrijfssysteem en het familiesysteem. Dat kan alleen als de toekomstvisies van familie en onderneming zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. Ook het vinden van een juiste balans tussen openheid en beslotenheid blijkt essentieel te zijn.

Het helpen ontketenen en in goede banen leiden van het unieke potentieel van de professioneel bestuurde familieonderneming en het beheersbaar maken van de risico’s die inherent zijn aan deze ondernemingsvorm, ervaart Joost van Hamel als een fascinerende uitdaging. Met die intentie treedt hij op als adviseur, als commissaris, als docent en als auteur. In opdracht van FBNed, de Nederlandse organisatie van familiebedrijven, bracht hij onlangs twee rapporten tot stand over respectievelijk Goed Bestuur en Eigendomstrategieën in het Familiebedrijf

  Zoeken